Mi is az a bodywork? Mit értünk a bodywork jelentése alatt pontosan? Milyen célt szolgál az önismeret terén? Milyen eszközökkel és módszerekkel dolgozik, és milyen hatásai vannak?

A test egy olyan élő organizmus, végtelen információt tartalmazó tudatosság, melynek megértése, a benne rejlő bölcsesség felfedezése, és a vele kialakított kapcsolat hatalmas lehetőséget rejt a jelenkor számára.

MI A bodywork?

A bodywork kifejezés egy angol szóösszetétel, melynek jóval tágabban értelmezett jelentése van, mint maga a nyers fordítása, ami annyit tesz, mint testmunka, testkezelés. A bodywork olyan terápiás módszerekre, valamint olyan önismereti technikákra, önfejlesztési lehetőségekre utal, melynek célja a test mélyebb megismerése, szükségleteinek és igényeinek feltérképezése, határainak tudatosítása, és általa az egyén felszabadításának és kibontakozásának tudatos támogatása.

A bodywork alaptétele, hogy ez az önismereti folyamat testpozitív megközelítésben történik, tehát a test elnyomása, lehasítása, kontrollja és megítélése nélkül. Hangsúlyozza a test és érzelmek összhangját, és azok egyensúlyának megteremtését az elmével is.

A kortárs tudományos nézetek megerősítik, hogy az idegrendszer fejlődésében a test lényegi szerepet játszik. Ezért a bodywork testtudat-alapú megközelítései olyan önismereti alternatívát kínálnak a jelenkor embere számára, melyben az egyén kiteljesedéséhez vezető út a test öntudatra ébredésén keresztül vezet.

mi a bodywork? - Bodywork Fesztivál Budapest

bodywork mint önismeret?

Az önismeret célja belső szükségleteid, szándékaid és határaid felfedezése által önmagad támogatása, felszabadítása és kibontakoztatása. Önvalód felvállalása által életminőséged emelése, az életre irányuló természetes jogaid könnyed képviselete. Az önismereti bodywork abban segít, hogy felismerd erősségeidet és gyengeségeidet, és megtaláld azt a belső értékeidhez vezető közvetlen utat, mely egy tudatosabb élet elérését teszi lehetővé számodra.

bodywork mint módszer?

A bodywork mindent magába foglal, ami a test felébresztését és az érzékelés megnyílását teszi lehetővé a mozgáson, érintésen, légzésen és tudatos tapasztaláson keresztül. A bodywork módszerek alapja a figyelem, és az általa kibontakozó tudatosság, mely a testet a középpontba helyezi, és nem csak a tapasztalathoz szükséges eszközként tekint rá. Lényegi célja a test tudattalan mintázatainak feltérképezése, mélyebb megismerése, és azon keresztül annak teljes felszabadítása. Az idegrendszer újraírása, az egyén érett választásaihoz való hozzáférés.

A bodywork nem egyetlen módszer, sokkal inkább egy olyan radikális nézőpontváltás és életszemlélet-változás, melynek elsődleges célja a test fizikai-energetikai-érzelmi rétegeinek elfogadása, a közöttük lévő egyensúly megteremtése és támogatása. Valamint ezen testpozitív irányultságú megközelítések mentén módszerek és testfókuszú technikák kialakítása.

BODYWORK A GYAKORLATBAN

A bodywork olyan testtudatos módszereket használ, melyek lehetnek terápiás vagy önismereti célzatúak, testismeretet fejlesztőek, vagy a hozzá kapcsolódó intimitást, az önelfogadást és önszeretetet elősegítőek is. A szexuális bodywork pedig arra ad lehetőséget az egyénnek vagy pároknak, hogy a tabuk által kialakult ismerethiányt felülírva fejlesszék gyönyörismeretüket, vágytudatosságukat a tapasztalatorientált lehetőségek által. 

Fedezd fel a Bodywork Fesztivál tapasztalat- és élménymegközelítésű programjait, és regisztrálj! A programokról bővebb leírást itt találsz.