A Testpozitív Szemléletről

Avagy A testelfogadáS ELŐNYEI ÉS HATÁSAI

Az utóbbi években egyre inkább hallhatjuk a testpozitív kifejezést, de mi is pontosan a jelentése, és miért is fontos a testpozitív hozzáállás elsajátítása önmagunkra vonatkoztatva? E cikk által elmélyítjük a testpozitív szemlélet és mozgalom lényegi megközelítéseit, valamint körbejárjuk azt is, milyen fontos hatást gyakorolhat az életünkre.

MIT JELENT A TESTPOZITÍV szó?

A „testpozitív” kifejezés azt jelenti, hogy pozitív és elfogadó hozzáállást tanúsítunk a saját és mások teste iránt, függetlenül attól, hogy milyen az alakja, mérete vagy kinézete, illetve hogy milyen üzenettel és jelentéssel bír ez szamunkra. A testpozitivitás azt is hirdeti, hogy minden testnek van létjogosultsága, amelyet nem a környezet, kulturális hozzáállás vagy idea határoz meg. Célja az önazonosságunkat és valóságunkat visszatükröző testkép kialakítása, amely belső önbizalomra épül, és felszínre hozza a testi és mentális jólét értékeit. A jelenkorban a testpozitív szemlélet láthatatlan mozgalommá nőtte ki magát, és azt hangsúlyozza, hogy mindenki méltó a tiszteletre és a szeretetre, függetlenül attól, hogy a fizikai megnyilvánulása szintjén milyen testtel és lehetőségekkel rendelkezik.

A TESTPOZITÍV SZEMLÉLET HATÁSAI

Testünk elfogadása, értékelése, valamint a külvilág elvárásai alól való felszabadítása olyan mély szemléletváltás, mely hatalmas életminőségváltozással járhat együtt, ha elsajítítjuk azt. A testre való engedélyadás egy olyan belső felhatalmazás, mellyel valójában önmagunkra mondunk igent. Az önszeretet olyan erőteljes formája, mely életmegváltoztató módon fejti ki hatásait a mindennapi létünk különböző területein. De pontosan milyen hatással bír a fizikai testünkre irányuló önfelvállalás, egyediségünk és természetes önkifejeződésünk kompromisszumok nélküli megtestesítése?   

 • ÖNBIZALOM ÉS ÖNÉRTÉKELÉS NÖVEKEDÉSE
  A testpozitív szemlélet segít növelni az önbizalmunkat és az önértékelésünket. Elfogadva és szeretve saját testünket, könnyebben elfogadjuk önmagunkat, ami pozitív hatással van a mindennapi életünkre és kapcsolatainkra.

 • MENTÁLIS JÓLÉT JAVÍTÁSA
  A testpozitív hozzáállás hozzájárul a mentális jólét javításához. Azok, akik pozitívan viszonyulnak testükhöz, kevésbé hajlamosak a testképzavarokra, depresszióra és szorongásra. Az elfogadó testképű emberek boldogabbak és elégedettebbek az életükkel.

 • EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD KIALAKÍTÁSA
  A testpozitív gondolkodás motiválja az embereket az egészséges életmód kialakítására is. Amikor szeretjük saját testünket, hajlandóbbak vagyunk gondoskodni róla, például megfelelően táplálkozni és rendszeresen mozogni. Ez javíthatja az általános fizikai egészségünket, valamint a jóleső testérzeteink visszaigazolják, hogy választásaink jók voltak, mely tovább fokozza önbizalmunk erősödését.

 • KÜLSŐ NORMÁKNAK VALÓ MEGFELELÉS ELENGEDÉSE
  A testpozitív mozgalom segít abban, hogy ellenálljunk a külső normáknak és elvárásoknak, amelyeket a média és a társadalom oly gyakran támaszt felénk. Ebből kifolyólag csökkenti az olyan negatív hatásokat is, mint a testképzavarok és az önbizalomhiány. Az elfogadó szemlélet arra ösztönöz, hogy megalkossuk a saját mércénket, és kövessük belső szükségleteinket, igényeinket.

 • EMPÁTIA ÉS ELFOGADÁS MÁSOK FELÉ
  A testpozitív hozzáállás nem csak saját magunkra értendő, hanem a másokkal való kapcsolatainkra is pozitív hatást gyakorolhat. Az elfogadó szemlélet arra ösztönöz, hogy tiszteletben tartsuk mások testének kifejeződéseit, és ne mondjunk ítéletet mások felett. Ez segítheti a pozitív és szeretetalapú közösségek kialakítását.

mi a kulcs TESTÜNK ELFOGADÁSÁHOZ?

Ahhoz, hogy megerősítsük a testünkbe vetett bizalmunkat, és hozzáférjünk az általa biztosított erőforrásokhoz, fontos elsajátítanunk azokat a pilléreket, melyek támogatják a megtestesülésünk és fizikai jelenlétünk kibontakozását. Melyek azok az alapvető minőségek és attribútumok, melyek ezt a belső átalakulást kifejezetten elősegítik?

 • ELFOGADÁS
  Az egyik legfontosabb szempont a testpozitivitás témájában az elfogadás, vagyis az, hogy elfogadjuk és szeretjük a testünket olyannak, amilyen. Ez azt jelenti, hogy nem minősítjük azt az alakja, mérete, színe vagy bármilyen más fizikai tulajdonsága szerint, de azt sem akarja üzenni, hogy egy megváltoztathatatlan adottságként tekintsünk rá, és nem fejlesszük vagy gondozzuk azt az igényeink és vágyaink mentén.

 • TUDATOSSÁG
  A testpozitivitás elérése érdekében fontos, hogy tudatosak legyünk testünkkel kapcsolatban, azaz figyeljünk a testünk jeleire, szükségleteire, határaira és igényeire. A éberségre és figyelemre épülő testtudat segít abban, hogy jobban megértsük testünk működését, és ezáltal pozitívabb kapcsolatot alakítsunk ki vele.

 • TISZTELET
  A testpozitivitás témájában a tisztelet szintén fontos szempont. Ez azt jelenti, hogy tiszteletben tartjuk a testünk határait, és nem teszünk olyan dolgokat, amelyek károsak rá nézve. Nem használjuk fel a saját céljainkra az önszeretet és törődés minőségeit megtagadva, nem igázzuk le, és nem nyomjuk el és tagadjuk meg a szükségleteit, csak abban az esetben, ha az egy hosszabbtávú vagy nagyobb léptékű célt szolgál.

 • MEGBÉKÉLÉS
  A testpozitivitás elérése érdekében fontos, hogy megbékéljünk testünkkel. Ez azt jelenti, hogy elfogadjuk a testünk változó természetét, és nem törekszünk olyan állandó „ideális” testkép elérésére, amely lehetetlen vagy károsan hat rá. A testünk elfogadása és megbékélése segít abban, hogy boldogabbak és elégedettebbek legyünk.

 • INKLUZIVITÁS
  A testpozitivitás témájában az inkluzivitás szintén fontos szempont. Ez azt jelenti, hogy elfogadjuk és tiszteletben tartjuk mások testének változását, és nem kritizáljuk őket az elvárásaink vagy elképzeléseink mentén. Az inkluzivitás segít abban, természetesnek tartsuk a különböző testtípusokat testigényeket, és a testpozitivitás üzenetét minél szélesebb körben terjesszük.

 • ŐSZINTE KOMMUNIKÁCIÓ
  A testpozitivitás témájában a kommunikáció is meghatározó szempont. Fontos lépésként szolgál minket az, hogy nyíltan és tiszteletteljesen kommunikálunk másokkal a testünkkel kapcsolatos érzéseinkről és tapasztalatainkról. A nyílt és tabumentes beszélgetések segítenek minket abban, hogy kifejezzük az önmagunkkal való kapcsolatunk jelentését és jelentőségét – ezáltal még mélyebb megértést biztosítva mások felől.

 • POZITÍV SELF-TALK
  A testpozitivitás elérése érdekében fontos, hogy önmagunkkal is nyíltan elbeszélgessünk. A testünkhöz kapcsolt pozitív, megerősítő gondolatok, reális és a tiszta fizikai érzékelésünkre épülő önmegfigyelések a valóság felfedezéséhez, és ezáltal egy stabilabb önreflexióhoz vezetnek.

 • ÖNKAPCSOLÓDÁS
  A testi érintések, a fizikai kapcsolat révén kialakított önsimogatás, önbabusgatás az önszeretet legfontosabb kifejeződési formái. Az önmagunk felé irányított figyelem az, ami táplálja a testünket, és feltölti vitalitással, örömérzettel, korlátok nélküli gyönyörrel. Az idegrendszer a testi önkapcsolódás által stabillá válik, és az endokrin rendszer meghálálja az öngondoskodást – elöntve testünket lelkesültséggel, hálával és biztonságérzettel.

  Ha szeretnél testpozitív módon fejlődni, és mélyebb testtudatosságra szert tenni, akkor a Bodywork Fesztivál tökéletes lehetőség arra, hogy kötetlenül kipróbálhasd azokat a haladó szemléletű módszereket, amelyek testismeretedet a leghatékonyabban támogatják. Itt kattints a jegyvásárláshoz, ha pedig érdekel, hogy a test miért nem hazudik, olvasd el a cikket.

 
Bodywork fesztivál - Testpozitív jelentése